Nabídka služeb

 

 • Řešení problematiky koroze vč. znečišťování výrobků a životního prostředí korozními zplodinami.

 •  Navrhování materiálů a systémů PKO pro korozně agresivní prostředí (kovy, plasty, lamináty, smalty, nátěry, opryžování, výstelky, speciální povlaky a pod.).

 •  Sledování, posuzování a vyhodnocování korozního stavu/napadení zařízení, odhad zbytkové životnosti (inspekční činnost).

 •  Poradenská, konzultační, posudková a znalecká činnost v oblasti koroze a PKO.

 •  Zpracování technicko-ekonomických podkladů pro poptávky a výběrová řízení v oblasti PKO a hodnocení získaných nabídek.

 •  Technický dozor a kontrola kvality prací při realizaci PKO.

 •  Nedestruktivní měření tlouštěk materiálů ultrazvukem.

 •  Kvalitativní přejímky a kontroly opryžování, nátěrových systémů, žárově nanášených kovových povlaků (metalizace, pozinkování), smaltů, plastových zařízení a pod.

 •  Zprostředkování činností a dodávek v oblasti koroze a PKO.

 

 

 

Kvalifikace

 

chott

 
 • VŠCHT Praha – Technická analytická a fyzikální chemie (1974)

 • Postgraduální studium Korozní inženýrství (VŠCHT Praha, 1980)

 • Certifikát aplikačního technika fy Chesterton, USA (1993)

 • Certifikát aplikačního technika fy Ceilcote, GER (2000)

 • Certifikát technologa svařování plastů (UNO Praha, 1999-2002)

 • Certifikát aplikačního technika fy E. Wood Ltd., GB (2001)

 • Certifikát aplikačního technika fy KCH, GER (2007)

 • Certifikát pro NDT – měření tlouštěk materiálů ultrazvukem (APC Praha, 1994-2004)

 • Certifikát inspektora povrchových úprav FROSIO (Norsko, 1997-2017)

 • Certifikát způsobilosti korozního inženýra (SVÚM Praha, 2002-2008)

 • Certifikát pro měření a vyhodnocování tloušťky nátěrů přístroji Elcometer (Gamin Praha, 2011)

 • First Certificate in English (University of Cambridge, GB, 1997)

 • 1976-1999 – korozní specialista ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem (Spolchemie)

     

 • Od 01.11.1999 – soukromá praxe

 • Člen Asociace korozních inženýrů (AKI, 1990)

 • Soudní znalec v oboru Chemie, chemická odv. různá, zvl. sp. protikorozní ochrana (1998)

 • Čestný člen Asociace korozních inženýrů (AKI, 2015)

 

 

 

 Kontakt

 
Ing. Jan Chott
protikorozní ochrana
Králova výšina 2
400 01  Ústí nad Labem
 
mobil.:   604 179 870
IČ:        11427906